Programgaranti

Fria uppdateringar vid överskrivning av märkesverkstad.
Gäller obegränsad tid under förutsättning att bilen inte byter ägare.

När du lämnar in din bil för service hos din märkesverkstad kan det hända att de uppdaterar bilens mjukvara. Det innebär att programmet skrivs över och går förlorat. Om detta skulle hända dig så ser vi till att du får ett uppdaterat program återinstallerat utan kostnad som goodwill.
* Gäller ej om biltillverkaren inför begränsningar som försvårar/omöjliggör omladdning.

Motorgaranti

Följande motorgaranti ingår för optimerade fordon som utförts av ITSFUN Sverige. Försäkringen täcker motorskada som kan härledas till uppgraderingen när bilens nybilsgaranti inte gäller. Har du frågor om vår försäkring ring 08-323 953 eller mejla trimchip@itsfun.nu
Service måste vara utförd enligt servicebok av en märkesverkstad eller av oss anvisad verkstad inom anvisade serviceintervaller.
Motoroljan ska bytas minst var 1500e mil och/eller en gång om året.
Bilen besiktigas av ITSFUN innan åtgärd utförs.
Svenskregistrerat fordon.
Maskinskadan gäller när bilfabrikantens ordinarie garanti inte gäller, och ska då styrkas skriftligt.
Maximal ersättning per skada är ett basbelopp.
Skador som inte på förhand är godkända av ITSFUN Sverige ersätts inte i efterhand

Undantag för maskinskada
Normalt slitage.
Tidigare uppgraderade bilar.
Stöld
Om andra ingrepp i motor görs t ex. byte kamaxel, turbobyte, luftfilter mm.
Bankörning eller annan körning som inte kan räknas som normal.

Vid ev. skada
Innan några som helst åtgärder görs på bilen så kontaktas ITSFUN för besiktning. (ITSFUN står inte för kostnader som inte är godkända av oss).
Självrisk vid varje ersättningsbar skada är 2500:-