Vad är chiptrimning?
Det är inte längre när det gäller moderna bilar frågan om att byta chip, men eftersom ordet ”trimchip” så starkt lever kvar i folkmun har vi valt att kalla alla motoroptimeringar för just trimchip. Vi uppgraderar alla bilar som är möjliga via OBD uttaget - bilens diagnosstikuttag – inga omlödningar av styrenheten behöver i de fallen att göras.
Dagens moderna bilar styrs av en dator, en ECU eller ”Engine Controll Unit”. ECUn innehåller mjukvaran som bl a kontrollerar bränsletillförseln och tändningen i motorn. När du ”chipar” en bil optimerar du programvaran i datorn. Chipet - motoroptimeringen - ändrar bl a insprutnings-mappen och ökar turbotrycket. Detta innebär att motorn blir effektivare som sedan resulterar i ökat antal hästkrafter, bättre vridmoment samt minskad bränsleförbrukning och utsläpp av miljöfarliga ämnen.
När man chipar sänks bränsleförbrukningen normalt med 5-15% beroende på motor, detta gäller både diesel och bensinmotorer. Chiptrimning leder dessutom till lägre bränsleförbrukning, lägre koldioxidutsläpp, förbättrad förbränning och mindre utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.

Varför gör då biltillverkarna inte detta från början?
Mjukvaran som styr motorn är lagrat i ett chip (EEPROM/EPROM Engine Management Program). Biltillverkaren måste utveckla sina produkter för hela världsmarknaden och har då ta hänsyn till många olika förhållande. Bland dessa finns; bränslekvalitet, avgaskrav, serviceintervaller m m. Med andra ord anpassas motorerna för sämsta tänkbara föhållande, det är just det vi optimerar för att passa vår bensin och våra förhållanden bättre.
I många fall har även biltillverkarna samma motor men med olika programvaror för att kunna prissätta bilarna i fler segment dvs samma motor med olika effekt. Ett enkelt sätt att tjäna mer men framförallt lättförtjänta pengar på sina kunder.

Vad ska jag har för oktan när jag tankar?
Den effekt som vi anger för våra chip är med 98 oktan som vi rekommenderar över lag eftersom man uppnår bättre förbränning, högre effekt och bättre bränsleekonomi med 98 jämfört med 95 oktan. Detta gäller även för bilar som inte är chiptrimmade.
Det går precis lika bra - med några få undantag på mera hårdtrimmade motorer som kräver 98 oktan som original - att tanka 95 oktan. Kom också ihåg att din bil drar mindre bensin med 98 oktan jmfr 95 oktan pga av möjligheten till högre tändning och därmed bättre effektivitet.

Hållbarhet på motorn vid chipptrimning?

Hållbarheten på motorn förändras inte av vår trimning, dagens motorer är överdimensionerade för att klara betydligt större påfrestningar.
Regelbunden service och skötsel spelar en betydligt viktigare roll för livslängden.

Är det lönt att trimma en bil med höga mil?

Miltalet spelar inte så stor roll som motorns skick, miltalet i sig avser inget hinder för chipning.

Går det att skicka enbart styrenheten eller måste jag komma till er med min bil?

Ja det går att skicka enbart styreneheten för modifiering. Vår policy är normalt att skicka tillbaka med vändande post. Är det extra brådskande kan vi om vi hinner med och vi bokar med kunden försöka att skicka samma dag om arbetsbelastningen tillåter. Om du är intresserad av denna lösning så maila oss med info om bilmodell så berättar vi var styrenhet är monterad i just din bil.

Kan jag montera chippet själv?
Till många lite äldre bilar kan man montera chippet själv. Vi behöver i så fall styrboxnummer och chippnummer för att kunna skicka korrekt chip. Om du undrar om detta är möjligt till just din bil, maila oss bilmodell så berättar vi om just denna lösning är möjlig.

Vad säger Bilprovningen?

Bilprovningen kontrollerar inte styrenheten i bilen, när man chippat en bil så medför det en effektivare motor med bättre förbränning. Detta innebär också bättre avgasvärden, i många fall bättre än på en ny bil.

Kommer jag att få högre toppfart?
I och med effektökningen så påverkas även toppfarten, i vissa bilmodeller försvinner även toppfartsspärren så att du kan köra lite fortare där det är tillåtet.

Hur blir det med accelerationen?

Accelerationen ökar markant på turbobilar, framförallt blir motorn extremt mycket starkare med mer respons och högra laddtryck lägre ner i registret.
Utan turbo blir skillnaden mindre eftersom man inte kan plocka ut lika mycket effekt som i en turbomotor. I en sugmotor - alltså utan överladdning i form av turbo eller kompressor - kommer den ökade effekten och vridmomentet från ca 2000 v/min och sedan ju mera man varvar till där maximal effekt/vridmoment finns idag. Varvtalet för det här bestäms av kamaxlarna och är efter optimering samma som tidigare med skillnaden att motorn drar jämnare med den ökade effekten och vridmoment.

Jag har sett att ni redovisar något lägre effekt på turbomotorer än vissa av era lågpriskonkurrenter, hur kommer det sig?
Det förekommer ett effektkrig mellan många av aktörerna på den svenska marknaden och det har eskalerat i att många redovisar fantasisiffror i kampen om kunderna. Vår policy är att redovisa de effekter som är fysiskt möjliga att nå. Var kritisk mot vissa konkurrenters uppgivna prestanda och effekter.
Det erbjuds även program av lågprisvariant med lägre kvalite där det inte är ovanligt att motorer inte ens startar efter "optimering". Var noggrann i ditt val av leverantör och vem som ska få förtroendet att uppgradera något så känsligt som bilens styrsystem.